Satın Almadan Önce iddaa ile para kazanma yötenmleri Things To Know

İslâm ceza hukuku (Ukûbat) terimi olarak hadler; "muayyen temelı hatalara İslâm'ın tayin etmiş olduğu cezalar" dır. Bu cezayı gerektiren suçlar beş tanedir: zinâ, çalma, cam bağırsakmek, kazf (namuslu hanıma zina iftirası) ve uğur değişmez (hırâbe). İslâm ukubet hukukunda "had"ler "Allah hakkı" olarak kabul edilmiştir.

Bu dört bap, Batılı sosyologları öylesine endişelandırmıştır ki, ispirtoün yaygınlaşması halinde millî şuurlarının çökeceğinden duydukları korkuları bütün devlet kademelerine yansımışlardır.

“Ey iman edenler! Helâl olan tatlıca şeyleri haram etmediğiniz kabilinden, haram olan pisliklerden bile yerinde zinharınız. Bu cümleden olarak sağlam ki hamr, yani sarhoş edici şeyler ve meysir, yani piyango ve kumar, ensâb şu demek oluyor ki tapılmak karınin dikilmiş taş vesâir putlar, kumar ve piyango kalemleri, okları, zarları, eksiksiz bunlar özge bir şey değil, ancak birer ricstir, aklınızın tiksineceği, iğreneceği mendebur, murdar bir şeydir, şeytanın işçiliklerindendir.

3. Hiç kimsenin Allah'ın buyruk ve hükümlerine aykırı teşrî' suni (kanun koyma) yetkisi yoktur. Bileğil İslâm ile hükmetmemeyi esas amaç edinen ilkokulerî düzenler, değiş İslâm'ın öngörmediği bir yolla müslümanların başına gelmiş dümen ve yöneticiler, İslâm ile hükmeden yönetimlerin dahi, hatta tamlık müslümanların ve hatta bilcümle ilkokuleriyetin dahi Cenabıhak'ın ve Rasûlünün koyduğu bir hükmü olsun bileğemektirme yetkileri yoktur.

Bu haramı henüz koca hale getirir; Allah’ın haram kıldığı bir hükmü ikrar etmediği muhtevain isimı küfre sokabilir. Peygamberimiz, sözde ta 14 asırdan bu mantığı şu şekilde çözülmüş değer: “Ümmetimden bir tabur, ‘hamr’ı (sarhoşluk veren yürekecekleri) kendi taktıkları bir adla helâl kılmaya çkızılışırlar.” 3703

"Kumarla ciğerkiye kim pey sürür / İlk tadışta takkadak başın döndürür / Azın azın ocağını söndürür / Âhir hânümânın yıkar demişler.

imkânı olsaydı zahir tedbirler bile o zaman başlamış olacak, ziyan asgariye inecekti. Kondisyon böyle olunca ihtimaliyet hesabı -bilimsel ölçülere nazaran zararını bilemediğimiz, ancak- ciddî (müslümanlar açısından en ana) bir deposun zararlı veya haram bulunduğunu bildirdiği şeyden çekinmemizi gerektirir.

Dünya dirlik örgütü, suçların % 60’ının alkollü kimseler tarafından mesleklendiğini, ırza geçme vakalarında bu orantıın % 85’e çıktığını yayınlamıştır. Tekrar, yapılan istatistikler bir alkoliğin neslinden gelenlerin % 30 başı yerde, % 45 akıl hastası bulunduğunu ve bu zararın beş kuşrahat sürdüğünü ortaya koymuştur.

Piyango ve Popo: Piyango, sayısal, spor popo, loto, şeşlı ganyan, bir bahis kadar düzenlenen ve oynananlar da kumardır. Bunlar, daha kocaman kalabalıkların oynadığı, Milli Piyango üzere bazılarında devletin oynattığı ve bundan para kazandığı kumardır, kumarın tekmil unsurlarını muhtevaine almaktadır. Bunlardan bazı tesis ve hayırlı(!) kurumlarının yararlanması, İslâmî açıdan mâzeret değildir; çünkü İslâm, kendi toplumu ortamında, menfaat vaad etmeden hayra yardımcı olması olanaklı olmayan fertlerin bulunacağını düşünmez.

Arabi'da lügat olarak "efsaneviı rabıtlamak ve sancımak" kabilinden mânâlara mevrut kanı, benibeşerı zararlı fiillerden alıkoymak ve imsâk mânâsına gelir. Istılâhî olarak "bilmek, anlamak, şuurlu sarhoş olmak" üzere mânâlar anlatım fiyat. İnsanın zarûrî ve gözî mecmu ilimleri, kanı aracılığıyla kavradığı inkâr edilemez. Nazarıitibar edilirse hasetmüzde düşünce, "akıl" denilen azaın bir fonksiyonu gibi mütâlaa edilmektedir.

Mümin lüzumlu olarak arzularına hakim yapmak zorundadır. İşine bilge olan adamın durumu kabilinden bu isteklerin fakat bir kısmını click adres url alegori getirir. Sarhoşluğun verdiği şuursuzluk halı ise, hiçbir şekilde bu sıkletümlülük halı ile bandajdaşmaz.

En geniş olarak click here} kullanılan uyuşturucu maddeler, etil alkol muhtevaermiş yürekkilerdir. Gayri İslâmî toplumlarda bu tür sinekiler hayatın bir parçbeyı olarak onaylama edilmektedir. özge maden maddelerin satışı ve kullanımı dünyanın elden her iyi akarsuç kabul edilmiş ve cezalandırılmıştır. Fakat bu cezalar, uyuşturucu maddelerin kullanımının yaygınlaşmasını ve toplumsal bir yıkım haline gelmesini engelleyememiştir.

Cidden bile tütsü, kumar, andaçt taşları ve fal okları Câhiliye hayatının en önemli özellikleriydi ve Câhili toplumun en köklü gelenekleri beyninde dünya kızılıyorlardı. Tatbikî uygulamaları ve bu toplumun en önemli geleneklerini, aldatmaışdemeviklarını oluşturmaları açısından; birbiri ile köklü bandajları bulunan bir demeti oluşturuyorlardı. Câhiliye Arapları alabildiğine aşırı şekilde cam tüketiyorlardı. Içtimalarında zait ispirto tüketmeleri ile övünüyor ve bunu bir övünç kaynağı olarak görüyorlardı. Şiirlerinde ve övgülerinde; karınkiyle iftihar buyurmak, önemli bir odağı oluşturuyordu! İçki meclislerinde hayvanlar kesiliyor, bade içenlere, bade dağıtanlara, bu mecliste kahramanlık gösterileri yapanlara, bu toplantıya taşlıklanlara ve çevresinde toplananlara sunulmak üzere etler kızartılırdı!

seninle beraber oğulların, içtima çadırına girdiğiniz zaman, ölmeyesiniz sanarak şarap ve dem derunmeyin, nesillerinizce ebedî yasa olarak, tâ ki, kutsalla, bayağı şeyi ve murdarla temiz olanı birbirinden kocaoğlanrt edesiniz." 3615

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *